Regeldokument

Här hittar du de senast uppdaterade regeldokumenten för Robottävlingens olika delar allt eftersom de släpps.

Here you will find the most recently updated rules documents for the various parts of the Robot Competition as they are released.

Allmänna regler

General Rules

Huvudtävling – Tävling 1

Main Competition – Competition 1

Huvudtävling – Tävling 2

Main Competition – Competition 2

Huvudtävling – Finalen

Main Competition – Finale

Kvaltävling

Qualifyers

Övriga dokument

Här hittar du resterande publicerade dokument.

Here you will find the remaining published documents.

Guide – Kameramottagare

Guide – Camera Receiver

Guide – Trådlös kommunikation

Guide – Wireless communication

Guide – Li-Po batterier

Guide – Li-Po batteries

Mjukvara – Dokumentation

Software – Documentation

Wiring diagram (2023-04-01)

Intromöte (2022-12-14)

Kit för robotarm

För att underlätta bygget av robotarmen finns här lite bilder på ett monterat kit.

To make the construction of the robot arm easier, here are some pictures of an assembled kit.